Thursday, January 23, 2020

          

Государственные символы
 Республики Казахстан

Admin

Admin

«ШҚО мемлекеттік, банктік мекемелерінің және қоғамдық  қызмет  көрсету  қызметкерлерінің жергілікті  кәсіподақ» Қоғамдық  бірлестігімен 15.05.2019ж.  мемлекеттік, банктік мекемелерінің және қоғамдық  қызмет  көрсету  қызметкерлеріне семинар ұйымдастырылды.


Общественным объединением «Локальный профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания ВКО» 15.05.2019г. организован семинар с участием работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания.


Еңбек инспекциясы

Опубликовано в Жаңалықтар мая 16 2019

Басқарма 2020-2022 ж. бюджеттік бағдарлама жобасының жария талқылаудың басталғандығын хабарлайды.


Инспекция труда

Опубликовано в Новости мая 16 2019

Управление оповещает о начале публичных обсуждений проекта бюджетной программы на 2020-2022 г.


Дүниежүзілік еңбекті қорғау күні

         Халықаралық еңбек ұйымы (ХЕҰ) 28-ші сәуірді Дүниежүзілік еңбекті қорғау немесе Дүниежүзілік жұмыс орындарындағы қауіпсіздік және денсаулық күні деп жариялады. Оның да өзіндік себептері бар. Басты мақсат әлемдегі қоғамның назарын өзекті проблемаға аудару және жұмыс орындарында жыл сайын орын алатын адам өлімі көрсеткішінің деңгейін төмендету үшін еңбек қауіпсіздік шараларын жақсарту жолдарын қарастыру. Біздің елде халықарылық деңгейдегі            бұл күн 2003 жылдан бастап аталып келеді.

        Дүниежүзілік еңбекті қорғау күнінің шығу таихына тоқталатын босақ, 1989 жылдың 28 сәуірінде канадалық және американдық жұмысшылардың өндіріс орындарында жарақаттанған және қайтыс болған азаматтарды еске алу бастамасы түрткі болды. Осылайша бір ғасырлық тарихы бар бұл күн жыл сайын дәстүрлі түрде аталып келеді.

         Бүгінде жүзден аса мемлекетте еңбекті қорғау мәселерінің шешімін табу мақсатында қоғам назарын аударуға бағытталған түрлі шаралар өткізіледі. Бұл шаралар жергілікті билік өкілдері мен кәсіподақ ұйымдары, жұмыс берушілер мен еңбекті қорғау саласы мамандарының бірлесе күш жұмылдыруының нәтижесінде өткізіледі.

         Халықарлық еңбек ұйымының мәліметі бойынша күн сайын әлемде жұмыс орнында болатын жазатайым оқиғалардың салдарынан 6300 адам көз жұмады. Ал жылына кәсіби аурулар салдарынан 2 миллион 300 мыңға жуық адам қайтыс болады. Осы көрсеткіштердің негізінде 317 мың жағдай жазатайым оқиға кезінде бірден көз жұмған фактісімен есепке алынса, 1 миллион 700 мың адам кәсіби аурулардың себебінен көз жұмады екен.

         Сонымен қатар, жыл сайын жұмысшылар өндірісте орын алатын 270 милион жазатайым оқиғалар мен 160 миллионға жуық түрлі жағдайлар салдарынан кәсіби ауру түрлерінен зардап шегеді және оның арты жұмысшының 3 күн бойы жұмыс орнында болмауына әкеп соғады. Еңбекті қорғау стандарттарын қамтамасыз етуге бей-жәй қараудың нәтижесінде әлемдік экономиканың ЖІӨ көрсеткішіне орта есеппен 4 % шамасында шығын келтірілуде.

         Бүгінгі күні Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы «ШҚО «Кәсіподақтар орталығы» аумақтық кәсіподақтар бірлестігімен бірге жыл сайын «Дүниежүзілік еңбекті қорғау» күніне арналған өндірістегі жарақатты алдын алу және облыс кәсіпорындарында еңбек жағдайын жақсартуға бағытталған актив жиынын өткізеді.

         Ағымдағы жылы кәсіпорындар мен мекемелерде еңбек жағдайын жақсарту, өндірістік жарақат пен кәсіби ауралар санын азайту мақсатында ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік әріптестермен бірлесе отырып, 2019 жылды - «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жылы» деп жариялады.

         Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі және әлеуметтік әріптестермен бірлескен облыстық үшжақты комиссияның отырысында «Еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі» жылына арналған «Жол картасы» бекітілді.

         Бұл «Жол картасы» өндірісте болатын жазатайым оқиғалардың, кәсіби аурулардың деңгейін төмендетуге, өлім жағдайының алды алуға, еңбек қауіпсіздігі жағдайын жақсартуға және Қазақстан Республикасында жұмыс істейтін азаматтардың денсаулығы мен өмір ұзақтығын қамтамасыз етуге негізделген.

         Сонымен қатар, «Жол картасына» негізінде еңбекті қорғаудың басқару жүйесін, еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі бойынша ұлттық заңнаманы жетілдірудің, өндірістік жарақатты төмендету мен еңбек етуге қауіпсіз жағдай жасаудың шаралары енгізілді.

         Шығыс Қазақстан облысы мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы барлық жұмыс берушілерді және еңбек ұжымдарын «Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жылы» аясында өткізілетін шараларға Шығыс Қазақстан облысында жұмыс орындарында жазатайым оқиғалар саны мен кәсіби ауруларды мүмкіндігінше төмендету үшін атсалысуға шақырады.

Мемлекеттік еңбек инспекторы                                             Т.О.Орынбеков


Всемирный день охраны труда

Международная организация труда (далее - МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте с целью привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы. Каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте? Впервые этот день был отмечен в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году.

Сегодня более чем в ста странах проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда. Они организуются, как правило, силами местных властей, профсоюзных организаций, организаций работодателей и специалистов в области охраны труда.

По оценкам МОТ, каждый день в мире 6300 человек погибает в результате несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний - около 2,3 миллиона человек в год. Из этого числа около 317 тысяч случаев составляет несчастные случай со смертельным исходом и около 1,7 - миллиона смертей, вызванных заболеваниями, связанными с работой.

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте в течение более 3 дней, и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере 4% ВВП.

На сегодняшний день Управлением государственной инспекции труда по Восточно-Казахстанской области совместно с территориальным объединением профсоюзов «Профсоюзный Центр ВКО» ежегодно проводят собрание актива, посвященное Всемирному Дню охраны труда, профилактике производственного травматизма и улучшению условий труда в организациях области. Также за активную позицию в решении задач по созданию безопасных условий труда и в связи с празднованием Всемирного Дня охраны труда производится награждения работников и руководителей предприятии Восточно-Казахстанской области.

В текущем году в целях улучшения условий труда, снижения производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с социальными партнерами объявила 2019 год - Годом безопасности и охраны труда.

Акиматом Восточно-Казахстанской области совместно с социальными партнерами на заседании областной трехсторонней комиссий утверждена Дорожная карта по проведению в 2019 году «Года безопасности и охраны труда».

Дорожная карта призвана обеспечить снижение рисков несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, смертности от предотвратимых причин, а также улучшение условий безопасности труда, продолжительности жизни и здоровья работающего населения Республики Казахстан.

Дорожная карта включает меры по совершенствованию системы управления охраной труда и национального законодательства по безопасности и охране труда, созданию безопасных условий труда и снижению производственного травматизма.

Управление государственной инспекции труда по Восточно-Казахстанской области призывает всех работодателей и трудовые коллективы присоединиться к мероприятиям, проводимых под эгидой «Года безопасности и охраны труда», чтобы предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность заболеваний на рабочих местах Восточно-Казахстанской области.

Государственный инспектор труда                                   Орынбеков Т.О.


ШҚО мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы конкурс комиссияның қорытынды шешімі:

          

Әлеуметтік саладағы еңбек заңнамасын бақылау бөлімінің бас маманы-мемлекеттік еңбек инспекторы бос лауазымына Тусупқанов Сырым Тусупқанұлының кандидатурасы ұсынылсын;

Бухгалтерлік есеп, ұйымдастыру-кадрлармен қамтамасыз ету және персоналды басқару бөлімінің бас маманы бос лауазымына Кусманова Гульшат Сержанкызының кандидатурасы ұсынылсын;

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды бақылау бөлімінің бас маманы-мемлекеттік еңбек инспекторы бос лауазымы бойынша комисссияның оң шешімін алған үміткерлердің жоқ.


Заключительное решение конкурсной комиссии Управления государственной инспекции труда ВКО:

На объявленную должность главного специалиста отдела контроля трудового законодательства в социальной сфере-государственного инспектора труда рекомендовать кандидатуру Тусупқанов Сырым Тусупқанұлы;

На объявленную должность главного специалиста отдела информационно-аналитического обеспечения-государственного инспектора труда рекомендовать кандидатуру Жунисхана Ерсина;

На объявленную должность главного специалист-бухгалтера отдела бухгалтерского учета, организационно-кадрового обеспечения и управления персоналом рекомендовать кандидатуру Кусманова Гульшат Сержанкызы;

На должность главного специалиста отдела контроля безопасности и охраны труда-государственного инспектора труда отсутствует кандидат получивший положительное заключение конкурсной комисии.


Общий конкурс

Кандидаты, допущенные к собеседованию

Кусманова Гульшат Сержанкызы

Советов Алибек Каныбекулы

Байгелов Азамат Турарбекович

Тусупқанов Сырым Тусупқанұлы

Алимбеков Ертыс Хамитканович

Тлеубекова Бакытгуль Бисакановна

Кусаинов Ернар Талгатулы

Болатқызы Гүлнұр

Собеседование с кандидатами будет проведен 18 апреля 2019 года

с 15.00 ч. (кабинет 710,  ул. К.Либкнехта, 19).


ГУ «Управление государственной инспекции труда

Восточно-Казахстанской области»

070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, 7-этаж

телефон для справок 25 65 02, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

объявляет общий конкурс на занятие вакантных административных

государственных должностей

главного специалиста отдела контроля трудового законодательства в социальной сфере-государственного инспектора труда (категория D-О-4, должностной оклад в зависимости от выслуги лет от 83 282,08 до 112 430,81 тенге).

Функциональные обязанности:осуществление государственного контроля трудового законодательства, защиты инвалидов, правил привлечения иностранной рабочей силы, принятие мер правового и административного воздействия по пресечению и недопущению нарушений требований законодательства, анализ причин нарушений; рассмотрение обращений граждан и организации по вопросам трудового законодательства;проведение проверки знаний у руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда у работодателей; участие в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве с тяжёлым и смертельным исходом; составление отчётности по установленным формам; информационно-разъяснительная деятельность и составление справок и информации по вопросам трудового законодательства, занятости населения, защиты инвалидов.

Образование:Высшее образование по специальностям раздела: «Право» (юриспруденция); «Социальные науки, экономика и бизнес» (экономика, финансы, государственное и местное управление, учет и аудит) или «Технические науки и технологии» (металлургия, машиностроение, приборостроение, теплоэнергетика, электроэнергетика, строительство, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, организация и нормирование труда); «Услуги» (организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта); «Сельскохозяйственные науки» (механизация сельского хозяйства)

главного специалиста отдела контроля безопасности и охраны труда – государственного инспектора труда (категория D-О-4, должностной оклад в зависимости от выслуги лет от 83 282,08 до 112 430,81 тенге, на период нахождения основного работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 01.09.2019г.).

Функциональные обязанности: осуществление государственного контроля за соблюдением норм трудового законодательства, требований безопасности и охране труда, принятие мер правового и административного воздействия по пресечению и недопущению нарушений требований законодательства, анализ причин нарушений; рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам трудового законодатльства; обеспечение единого подхода по контролю исполнения по вопросам безопасности и охраны труда, своевременного расследования, учёта и анализа несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;участие в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве с тяжёлым и смертельным исходом; анализ состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка предложений по их профилактике; составление отчётности по установленным формам; информационно-разъяснительная деятельность по вопросам трудового законодательства.

Образование:Высшее образование по специальностям раздела: «Право» (юриспруденция); «Социальные науки,экономика и бизнес» (экономика, финансы, государственное и местное управление, учет и аудит) или «Технические науки и технологии» (горное дело, металлургия, машиностроение, приборостроение, теплоэнергетика, электроэнергетика, строительство, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, организация и технология ремонта машин, радиотехника, электроника и телекоммуникации), «Услуги» (организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта)

главного специалиста отдела бухгалтерского учета, организационно-кадрового обеспечения и управления персоналом (категория D-О-4, должностной оклад в зависимости от выслуги лет от 83 282,08 до 112 430,81 тенге, на период нахождения основного работника в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до 13.08.2020г.).

Функциональные обязанности: организация соблюдения порядка документирования, работы с документами; прием, учет, распределение и доставка служебной корреспонденции, обращений физических и юридических лиц руководству, структурным подразделениям; разработка номенклатуры дел Управления; осуществление организационно-технических мероприятий по формированию архива Управления, ведению установленного порядка отбора, учета, сохранности, использования, качества обработки документов Государственного архивного фонда Республики Казахстан; осуществление организационно-технических мероприятий по Управлению; рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам, входящих в компетенцию отдела.

Образование: Высшее образование по специальностям раздела: «Право» (юриспруденция); «Образование» (Иностранный язык: два иностранных языка); «Социальные науки и бизнес» (экономика, финансы, государственное и местное управление, учет и аудит) или «Технические науки и технологии» (металлургия, машиностроение, приборостроение, теплоэнергетика, электроэнергетика, строительство, безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, полиграфия), «Естественные науки» (экология).

Общие требования к участникам конкурса:

высшее образование;

наличие следующих компетенций: стрессоустойчивость, инициативность,

ответственность, ориентация на потребителя услуг и его информирование,

добропорядочность, саморазвитие, оперативность, сотрудничество и

взаимодействие, управление деятельностью, принятие решений, лидерство,

стратегическое мышление, управление изменениями;

опыт работы не требуется.

Лица, изъявившие желание участвовать в общем конкурсе, предоставляют в ГУ «Управление государственной инспекции труда ВКО» в нарочном порядке, по почте или в электронном виде на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., либо посредством портала электронного Правительства «E-gov» следующие документы, вложенные в скоросшиватель:

 1. заявление по форме согласно приложению 2 к Правилам проведения конкурсов на занятие административной государственной должности корпуса «Б»;
 2. послужной список кандидата на административную государственную должность корпуса «Б» с цветной фотографией размером 3х4 по форме согласно приложению 3 к Правилам проведения конкурсов на занятие административной государственной должности корпуса «Б»;
 3. копии документов об образовании и приложений к ним, засвидетельствованные нотариально;

К копиям документов об образовании, полученным гражданами Республики Казахстан в зарубежных организациях образования, прилагаются копии удостоверений о признании или нострификации данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования, за исключением документов об образовании, выданных зарубежными высшими учебными заведениями, научными центрами и лабораториями гражданам Республики Казахстан – обладателям международной стипендии «Болашак», а также подпадающих под действие международного договора (соглашение) о взаимном признании и эквивалентности.

К копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии «Болашак», прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак», выданной акционерным обществом «Центр международных программ».

К копиям документов об образовании, подпадающих под действие международного договора (соглашения) о взаимном признании и эквивалентности, прилагаются копии справок о признании данных документов об образовании, выданных уполномоченным органом в сфере образования;

 1. копия документа, подтверждающего трудовую деятельность, засвидетельствованная нотариально, либо удостоверенная кадровой службой с места работы;
 2. медицинская справка о состоянии здоровья (врчебное профессионально-консультативное заключение) по форме № 086/у, согласно формам первичной медицинской документации организации здравоохранения, утвержденной приказом                 и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года
  № 907 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 21 декабря 2010 года № 6697), выданная не более чем за шесть месяцев
  до дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованная копия);
 3. копия документа, удостоверяющего личность, гражданина Республики Казахстан;
 4. справка с психоневрологической организации по форме, согласно стандарту государственной услуги «Выдача справки с психоневрологической организации», утвержденному приказом Министра здравоохранения и социального развития РК                             от 27.04.2015 года № 272 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11304), выданная не более чем за один год до дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованную копию);
 5. справка с наркологической организации по форме, согласно стандарту государственной услуги «Выдача справки с наркологической организации», утвержденному приказом Министра здравоохранения и социального развития РКот 27.04.2015 года № 272 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11304), выданная не более чем за один год до дня представления документов (либо нотариально засвидетельствованную копию);
 6. Службой управления персоналом (кадровой службой) посредством интегрированной информационной системы "Е-қызмет" проверяется наличие у кандидата:

Допускается предоставление копии документов, указанных в подпунктах 3),4),5), 7), 8) Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б». При этом служба управления персоналом (кадровая служба) сверяет копии документов с подлинниками.

            Не требуется предоставление копии документа, подтверждающего трудовую деятельность в случае, если гражданин не осуществлял трудовую деятельность и если стаж работы не требуется по вакантной должности, на которую объявлен конкурс.

Предоставление неполного пакета документов является основанием для отказа в их рассмотрении конкурсной комиссией.

Граждане могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образованию, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоение ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации, иные сведения, характеризующие их профессиональную деятельность, квалификацию).

При предоставлении документов в электронном виде на адрес электронной почты либо посредством портала электронного Правительства «Е-gov», их оригиналы либо нотариально засвидетельствованные копии предоставляются не позднее чем за 1 (один) час до начала собеседования. При их непредставлении, лицо не допускается конкурсной комиссией к прохождению собеседования.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в ГУ «Управление государственной инспекции труда ВКО» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления кандидатов о допуске их к собеседованию.

Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии на ее заседание приглашаются наблюдатели.В качестве наблюдателей на заседании конкурной комиссии могут присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других государственных органов, общественных объединений (неправительственных организаций), коммерческих организаций и политических партий, работники уполномоченного органа по делам государственной службы.

Документы должны быть представлены в течение 7 (семи) рабочих дней со следующего рабочего дня после последней публикации объявления о проведении общего конкурса (на интернет ресурсе уполномоченного органа) по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта, 19, каб. № 706.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения собеседования и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами связи всех видов) граждане производят за счет собственных средств.

Участники конкурса и кандидаты в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня вынесения решения конкурсной комиссии могут обжаловать решение конкурсной комиссии в уполномоченном органе или его территориальном подразделение, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Общий конкурс проводится на основании Правил проведения конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б», утвержденных приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 21 февраля 2017 года за № 40.

Телефон для справок 8(7232)25-65-02, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Приложение 2
к Правилам проведения конкурса
на занятие административной
государственной должности корпуса «Б»

Форма

___________________________________
(государственный орган)

                          

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной
административной государственной должности ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие
административной государственной должности корпуса «Б» ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

     

Адрес и контактный телефон ___________________________________
__________________________________________________________________

__________                ____________________________________
(подпись)                                                      (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      

«____»_______________ 20__ г.

Приложение 3
к Правилам проведения конкурса
на занятие административной
государственной должности корпуса «Б»

Форма       

«Б» КОРПУСЫНЫҢ ӘКІМШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК

ЛАУАЗЫМЫНА КАНДИДАТТЫҢ ҚЫЗМЕТТIК ТIЗIМІ

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК
КАНДИДАТА НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ КОРПУСА «Б»

_____________________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) /
фамилия, имя, отчество (при наличии)
ФОТО
(түрлі түсті/ цветное,
3х4)
_____________________________________________
лауазымы/должность, санаты/категория
(болған жағдайда/при наличии)
ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
1. Туған күні және жері/
Дата и место рождения
 
2. Ұлты (қалауы бойынша)/
Национальность (по желанию)
 
3. Оқу орнын бітірген жылы және оныңатауы/
Год окончания и наименование учебного заведения
 
4. Мамандығы бойынша біліктілігі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (болған жағдайда) /
Квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание (при наличии)
 
5. Шетел тілдерін білуі/
Владение иностранными языками
 
6. Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары (болған жағдайда) /
Государственные награды, почетные звания (при наличии)
 
7. Дипломатиялық дәрежесі, әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені (болған жағдайда) /
Дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин (при наличии)
 
8. Жаза түрі, оны тағайындау күні мен негізі (болған жағдайда) /Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)  
9. Соңғы үш жылдағы қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау күні мен нәтижесі, егер үш жылдан кем жұмыс істеген жағдайда, нақты жұмыс істеген кезеңіндегі бағасы көрсетіледі (мемлекеттік әкімшілік қызметшілер толтырады)/
Дата и результаты ежегодной оценки эффективности деятельности за последние три года, в случае, если проработал менее трех лет, указываются оценки за фактически отработанный период (заполняется государственными служащими)
 
ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Күні/Дата қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/должность, место работы, местонахождение организации
қабылданған/
приема
босатылған/
увольнения
 
     

_____________________
Кандидаттың қолы/
Подпись кандидата

_______________
күні/дата

       

Страница 7 из 44

Контактные данные

Почтовый адрес Управления: 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
Эл. адрес: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Телефон доверия: 25-65-02
Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.
Уполномоченный по этике Управления рабочий телефон: 25-65-74.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Семей
Почтовый адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Козбагарова 40, кабинет 405
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Риддер
Почтовый адрес : 071300, ВКО, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21
Телефон: 8 (72336) 44-279
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

Баннеры

Atau.kz  balatili.kz

Emle.kz  sozdikqor.kz

termincom.kz  tilalemi.kz

tilmedia.kz  tilqural.kz

 

www.qazlatyn.kz

ekstu en

 rusekstu

kzekstu

21

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz