Thursday, January 23, 2020

          

Қазақстан Республикасының
 Мемлекеттің рәміздері

Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басшысының виртуалдықабылдауы

Виртуалдыққабылдауғаөтініштер тек ҚазақстанРеспубликасыҰлттықкуәландыруорталығыныңЭлектрондықсандыққолтаңбасы (ҚР ҰКО ЭСҚ) болғанкездеғанақабылданады.

Жеке жәнезаңдытұлғалардыңжалпығақолжетiмдiақпараттықжүйелерарқылыкелiптүскенжәнеҚазақстанРеспубликасыныңэлектрондыққұжатжәнеэлектрондықцифрлыққолтаңбатуралызаңнамасыныңталаптарынасәйкестүскенөтiнiштерi «Жеке жәнезаңдытұлғалардыңөтiнiштерiнқараутәртiбiтуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221Заңдабелгiленгентәртiппенқаралады.

Виртуалдықабылдауғаөтінімдіжіберуүшін, InternetExplorerбраузеріндекелесісілтемеарқылыөтуіңіздісұраймыз  https://www.e-vko.gov.kz

Электрондықсандыққолтаңбанықайданалуғаболады?

ҚазақстанРеспубликасыҰлттықкуәландыруорталығыныңтіркеукуәліктері (сандықсертификаттары) ҚазақстанРеспубликасыэлектрондықүкіметініңақпараттықжүйелеріндеқолданылады. Осы тіркеукуәліктерінҚазақстанРеспубликасыныңбарлықақпараттықжүйелеріндепайдаланушылардыңдәлме-дәлдігіүшінқолдануғаболады. www.pki.gov.kz

Электрондықсандыққолтаңбаныжеке, және де заңдытұлғалар ала алады. Халыққа ЭСҚ беруменҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықкуәландыруорталығы (ҰКО) айналысады. Біздіңоблысымызда ЭСҚ беру жұмыскүндерісағат 8.00-ден 19.30 дейін (демалыс-жексенбікүндері) Халыққақызметкөрсетуорталықтарындаұйымдастырылған, оларкелесімекенжайлардаорналасқан: Өскемен қаласы,Белинский көшесі, 35а,Сәтпаевдаңғылы, 20/1, Ушанов көшесі, 99, Семей қ-сы, 408 квартал, 21 үй.

Электрондық қолтаңбаны Ұлттық куәландыру орталығында қалай алуғаболады?

ЭлектрондыққолтаңбаныалуүшінҰлттықкуәландыруорталығының www.pki.gov.kz «Қолтаңбанықалайалуғаболады» сайтынакіріп, нұсқаулықтыорындауқажет.

Виртуальная приемная руководителя управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области

Обращения в виртуальную приемную принимаются только при наличии электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (ЭЦП НУЦ РК)

Обращения физических и юридических лиц, поступившие по общедоступным информационным системам и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим ЗакономРеспублики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221.

Анықтамалық мәліметтер

Басқарманың пошталық мекен-жайы: 070004, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19
Эд. пошта: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Сенім телефоны: 25-65-02
Жұмыс уақыты: 9.00 - 18.30 с. түскі үзіліс 13.00 - 14.30 с.
Басқарманың әдеп жөніндегі уәкілі - Қарлығаш Қайырлықызы Нұрекенова, жұмыс телефоны: 25-65-74.

 


Семей қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Семей қаласы, Қозбағаров көшесі, 40 үй, 405 бөлме
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

 


Риддер қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Риддер қаласы, Тоқтаров көшесі, 21 үй
Телефон: 8 (72336) 44-279
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

Баннеры

Atau.kz  balatili.kz

Emle.kz  sozdikqor.kz

termincom.kz  tilalemi.kz

tilmedia.kz  tilqural.kz

 

www.qazlatyn.kz

ekstu en

 rusekstu

kzekstu

21

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz