Wednesday, May 22, 2019

          

Государственные символы
 Республики Казахстан

Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер. Есепті кезең2018 жылғы 3 тоқсан

Оцените материал
(0 голосов)

«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 3 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Тапсыру мерзімі:тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне ұсынады.

Көрсеткіштер

Барлығы
Ағымдағы жылы Өткен жылы
2018 жыл 2017 жыл
есепті кезең жылдың басынан есепті кезең жылдың басынан
1 2 3 4 5 6
1 Мемлекеттік еңбек инспекторларының саны, адам 26           26 26 26
2 Тексерілетін ұйымдардың саны, дана 21635 21635 21072 21072
3

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi комитетiнде тексерулерді тағайындау туралы тіркелген актілердің саны, дана

187 682 188 785
4 Тексерулердің саны, оның ішінде, дана 212 734 202 822
Ішінара, дана 0 19 2 22
Жоспардан тыс, дана 212 715 200 800
5 Бақылаудың өзге де нысандары, дана 0 3 2 14
6 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi комитетiнде тіркелмеген тексерулердің саны, оның ішінде, дана: 25 52 20 37
бюджеттік ұйымдарда, дана 0 0 0 0
құқық қорғау органдарының бастамасы бойынша, дана 25 37 0 14
шаруашылықты жүргізу субъектілерінің бастамасы бойынша, дана 0 0 1 1
өзге де тексерулер, дана 0 15 19 22
7. Анықталған/жойылған бұзушылықтардың саны, оның ішінде, дана: 440/411

2531/2364

295/279 1817/1682
еңбек қатынастары бойынша, оның ішінде, дана: 313/292 1366/1274 218/205 1022/946
  - еңбек шартын жасамай қызметкерлердің еңбегін пайдалану (фактілердің саны) бұл ретте еңбек шартынсыз жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетілсін, дана 5/12 5/12 31/232 31/232 7 7 24/37

24/37

- еңбек шарты мазмұнының сәйкессіздігі, дана 8 8 41 41 6 6 41 41
- еңбек шартының заңсыз бұзылуы (фактілердің саны және қызметке қайта орналастырылған қызметкерлердің саны), дана 3 3 4 4 4 4 13 13
- жұмыс уақытының нормалары (мерзімнен тыс), дана 6 6 40 40 6 6 27 27
- демалыстың берілу мерзімдері, дана 1 1 50 50 9 9 27 27
- жалақының төлену мерзімі, дана 44 40 191 183 33 33 131 131
- тәртіптік жаза шаралары, дана 1 1 29 29 2 2 7 7
- ұжымдық шарттардың жағдайлары, дана 2 1 9 8 0 0 3 3
- басқалары, дана 243 227 971 888 151 138 749 673
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, оның ішінде, дана: 126 118 1143 1068 74 71 712 653
- еңбекті қорғау жөнінде қызметтер құру немесе   жауапты адамдарды тағайындау бойынша, дана 0 0 4 4 0 0 4 4
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаужөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қамтамасыз ету бойынша, дана 1 1 33 33 6 6 60 60
  - қызметкерлерді оқытуды және инструктаж өткізуді ұйымдастыру бойынша, дана 2 2 57 57 12 12 83 83
  - қызметке жарамдылық бойынша міндетті медициналық тексеріп-           қараудың өткізілуін ұйымдастыру бойынша, дана 0 0 13 13 3 3 19 19
  - қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша, дана 0 0 132 132 24 24 80 80
- арнайы киім және аяқ-киіммен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету бойынша, дана 0 0 45 45 8 8 34 31
- әйелдердің және 18 жастағы адамдардың еңбегін қорғау бойынша, дана 0 0 0 0 0 0 0 0
- қызметкердің еңбек міндеттерін атқарған кезде, оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік бойынша сақтандыру бойынша, дана 1 1 4 4 3 3 5 5
- өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалардың уақтылы тергеп-тексерілмеуі (жасыру), дана 0 0 7 7 3 3 4 4
- басқалары, дана 122 114 848 773 15 12 423 367
- халықты жұмыспен қамту бойынша, оның ішінде, дана: 1 1 22 22 3 3 83 83
- шетелдік жұмыс күшін рұқсатсыз жұмысқа тарту (фактілер саны), адам 0 0 4 4 0 0 2 2
бұл ретте анықталған заңсыз еңбек мигранттары, адам 0 23 0 2
- шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру кезінде анықталған ерекше жағдайларды орындау, дана 0 0 0 0 0 0 0 0
- басқалары, дана 1 1 18 18 3 3 81 81
8. Берілген нұсқамалар, дана:       117 494 123 505
еңбек қатынастары бойынша, дана 113 418 99 357
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 4 62 22 78
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 14 2 70
9. Тоқтатылған жұмыстың саны, оның ішінде, дана: 0 1 5 15
станоктардың, машиналардың және жабдықтардың, дана 0 0 4 6
өндірістік объектілердің, дана 0 0 1 1
ұйымдардың қызметі, дана 0 1 0 8
10. Жұмыстан шеттетілген қызметкерлердің саны, адам 6 11 3 30
11. Құқық қорғау органдарына берілген материалдардың саны, оның ішінде, дана: 63 165 31 118
ішкі істер органдарына, дана 46 126 26 101
прокуратура органдарына, дана 0 1 0 0
сот органдарына, дана 17 38 5 17
12. Қозғалған қылмыстық істердің саны, оның ішінде, дана:     18 47 41 41
еңбек қатынастары бойынша, дана 0 0 0 0
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 18 47 41 41
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 0 0 0
13. Салынған әкімшілік айыппұлдардың саны, оның ішінде, дана: 73 387 82 363
Барлығы, дана: 65 291 65 273
еңбек қатынастары бойынша, дана 57 250 51 173
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 8 37 11 33
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 4 3 67
Ескертулердің саны, оның ішінде дана: 8 96 17 90
еңбек қатынастары бойынша, дана 4 12 2 11
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 4 70 15 79
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 14 0 0
14. Салынған әкімшілік айыппұлдардың сомасы, оның ішінде, мың теңге: 9620000 51593263 11741655 43417315
еңбек қатынастары бойынша, мың теңге 8128900 46007650 8213780 33490440
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, мың теңге 1491100 5164738 3448880 7691910
халықты жұмыспен қамту бойынша, мың теңге 0 420875 78995 2234965
15. Төленген айыппұлдардың сомасы, мың теңге 7058675 38257538 11787455 30234425
16. Мемлекеттік еңбек инспекторларының қатысуымен эксплуатацияға қабылданған өндірістік объектілердің саны, дана 0 0 0 0
17. Еңбек жағдайы бойынша аттестаттаудан өткізілген объектілердің саны, дана 29-90 79-229 21-171 58-426
18. Қаралған шағымдар мен өтініштердің саны, оның ішінде, дана: 532 1887 618 1769
еңбек қатынастары бойынша, дана 517 1817 589 1684
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 15 66 26 69
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 4 3 16
19. Өткізілген семинарлар мен оқулар, дана 149 349 23 85
20. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастырылған сөз сөйлеулер, дана 4 29 2 9
21. Дайындалған әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдар, дана 0 1 0 3

22.

Мемлекеттік еңбек инспекторларының қайтарылған актілерінің саны (барлығы), оның ішінде, дана: 0 0 0 0
нұсқамалардың, оның ішінде, дана: 0 0 0 0
прокуратура органдары, дана 0 0 0 0
сот органдары, дана 0 0 0 0
Қазақстан Республикасының, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек инспекторлары, дана 0 0 0 0
  қаулылары, оның ішінде, дана: 0 0 0 0
прокуратура органдарымен, дана 0 0 0 0
сот органдарымен, дана 0 0 0 0
Қазақстан Республикасының, облыстар, Астана, Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек инспекторларымен, дана 0 0 0 0
23. Мемлекеттік еңбек инспекторларының заңсыз әрекеттеріне шағымдардың (өтініштер) саны, дана 0 2 0 2
оның ішінде расталғандары, дана 0 0 0 0
24. Тәртіптік жауапкершілікке тартылған мемлекеттік еңбек инспекторларының саны, оның ішінде, дана: 0 4 0 3
Ескертулер, дана 0 4 0 3
Сөгіс, дана 0 0 0 0
Қатаң сөгіс, дана 0 0 0 0
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда, жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу, дана 0 0 0 0
                         

Басшы _Қизатов Бақытбек Құрманбекұлы________         _________________________

             (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)                                 (қолы)


Орындаушы _Куандыкова Малика Жанболатовна__         _________________________

                     (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)                           (қолы)


Орындаушының телефоны _8 7232 700-125_____________________________________


Ұйымның мекенжайы _ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19 ________________


Ұйымның телефоны _
8 7232 25-65-02, 25-65-31, 25-24-84

М.О.

Прочитано 1605 раз Последнее изменение Четверг, 11 Октябрь 2018 07:27

Контактные данные

Почтовый адрес Управления: 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
Эл. адрес: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Телефон доверия: 25-65-02
Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.
Уполномоченный по этике Управления - Нурекенова Карлыгаш Кайырлыовна, рабочий телефон: 25-65-74.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Семей
Почтовый адрес: 071400, ВКО, г. Семей, ул. Козбагарова 40, кабинет 405
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

 


Отдел контроля трудового законодательства по г. Риддер
Почтовый адрес : 071300, ВКО, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21
Телефон: 8 (72336) 44-279
Режим работы: с 9:00 до 18:30 ч. обеденный перерыв с 13:00 до 14:30 ч.

Баннеры

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz