Tuesday, November 21, 2017

          

Қазақстан Республикасының
 Мемлекеттің рәміздері

Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекциясы басшысының виртуалдықабылдауы

Виртуалдыққабылдауғаөтініштер тек ҚазақстанРеспубликасыҰлттықкуәландыруорталығыныңЭлектрондықсандыққолтаңбасы (ҚР ҰКО ЭСҚ) болғанкездеғанақабылданады.

Жеке жәнезаңдытұлғалардыңжалпығақолжетiмдiақпараттықжүйелерарқылыкелiптүскенжәнеҚазақстанРеспубликасыныңэлектрондыққұжатжәнеэлектрондықцифрлыққолтаңбатуралызаңнамасыныңталаптарынасәйкестүскенөтiнiштерi «Жеке жәнезаңдытұлғалардыңөтiнiштерiнқараутәртiбiтуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221Заңдабелгiленгентәртiппенқаралады.

Виртуалдықабылдауғаөтінімдіжіберуүшін, InternetExplorerбраузеріндекелесісілтемеарқылыөтуіңіздісұраймыз  https://www.e-vko.gov.kz

Электрондықсандыққолтаңбанықайданалуғаболады?

ҚазақстанРеспубликасыҰлттықкуәландыруорталығыныңтіркеукуәліктері (сандықсертификаттары) ҚазақстанРеспубликасыэлектрондықүкіметініңақпараттықжүйелеріндеқолданылады. Осы тіркеукуәліктерінҚазақстанРеспубликасыныңбарлықақпараттықжүйелеріндепайдаланушылардыңдәлме-дәлдігіүшінқолдануғаболады. www.pki.gov.kz

Электрондықсандыққолтаңбаныжеке, және де заңдытұлғалар ала алады. Халыққа ЭСҚ беруменҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықкуәландыруорталығы (ҰКО) айналысады. Біздіңоблысымызда ЭСҚ беру жұмыскүндерісағат 8.00-ден 19.30 дейін (демалыс-жексенбікүндері) Халыққақызметкөрсетуорталықтарындаұйымдастырылған, оларкелесімекенжайлардаорналасқан: Өскемен қаласы,Белинский көшесі, 35а,Сәтпаевдаңғылы, 20/1, Ушанов көшесі, 99, Семей қ-сы, 408 квартал, 21 үй.

Электрондық қолтаңбаны Ұлттық куәландыру орталығында қалай алуғаболады?

ЭлектрондыққолтаңбаныалуүшінҰлттықкуәландыруорталығының www.pki.gov.kz «Қолтаңбанықалайалуғаболады» сайтынакіріп, нұсқаулықтыорындауқажет.

Виртуальная приемная руководителя управления государственной инспекции труда Восточно-Казахстанской области

Обращения в виртуальную приемную принимаются только при наличии электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (ЭЦП НУЦ РК)

Обращения физических и юридических лиц, поступившие по общедоступным информационным системам и соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим ЗакономРеспублики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года N 221.

Виртуалдық қабылдауға
 1. Тегі Аты Әкесініңаты(*)
  Пожалуйста, напишите ваше имя.
 2. ИИН(*)
  Неверный Ввод
 3. Мекен-жайы(*)
 4. Телефоны(*)
  Неверный Ввод
 5. Электронды почта(*)
  Пожалуйста, напишите ваш адрес электронной почты.
 6. Азаматтығы,Туған уақыты
  Неверный Ввод
 7. Сіздің сауалыңыз:(*)
  Please let us know your message.

Контактная информация

Почтовый адрес Управления: 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19

Эл. адрес: enbek-i@akimvko.gov.kz

Факс: 8 (7232) 25-24-84 или 25-65-02

Телефон доверия: 25-65-02

Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.

Уполномоченный по этике  Управления - Нурекенова Карлыгаш Кайырлыовна, рабочий телефон: 25-65-02.

 

Отдел контроля трудового законодательства по г. Семей

Почтовый адрес:  071400, ВКО, г. Семей, ул. Козбагарова 40, кабинет 405

Телефон: 8 (7222) 56-15-34

Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.

 

Отдел контроля трудового законодательства по г. Риддер

Почтовый адрес  : 071300, ВКО, г. Риддер, ул. Тохтарова, 21

Телефон: 8 (72336) 44-279

Режим работы: с 9.00 до 18.30 ч. обеденный перерыв с 13.00 до 14.30 ч.

Баннеры

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

 modernization 3 200x100 kz modernization 3 200x100 ru

123 mall 123 mall 2

 100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР  100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ