Wednesday, December 11, 2019

          

Қазақстан Республикасының
 Мемлекеттің рәміздері

Басқарманың есептері

Басқарманың есептері 19

Басқармаға 2018 жылы барлығы 2687, оның ішінде 2418-жеке және 269-заңды тұлғалардың өтiнiштерi түсіп, тіркелген. Жалпы 2181 жеке және 248 заңды тұлғалардың арыздары қаралып, 949 өтініш қанағаттандырылды, 368 өтініште көрсетілген деректер расталмады, 738 өтінішке жазбаша түсініктемелер берілсе, 374 өтініш бойынша ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңының 14-бабының 7-тармағына сәйкес, өтiнiштi қарауды тоқтату туралы арызданушының қолдаухаты түсуіне байланысты тоқтатылған. 133 өтініш қарап өтініш иесіне жауап беру үшін ведомстволық бағынысы бойынша мекемелер мен ұйымдарға жолданды. Иесi бүркемеленген өтініштер саны-7.

Басқармаға 2018 жылы келіп түскен өтініштер саны 2017 жылмен салыстырғанда 8,52% өскен (2476 өтініш).


 

                                                       

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау және

әлеуметтік даму министрінің

2015 жылғы «__»__________

_________ бұйрығына

1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 4 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Тапсыру мерзімі:тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне ұсынады.

Көрсеткіштер

Барлығы
Ағымдағы жылы Өткен жылы
2018 жыл 2017 жыл
есепті кезең жылдың басынан есепті кезең жылдың басынан
1 2 3 4 5 6
1 Мемлекеттік еңбек инспекторларының саны, адам 26           26 25 25
2 Тексерілетін ұйымдардың саны, дана 21069 21069 20278 20278
3

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi комитетiнде тексерулерді тағайындау туралы тіркелген актілердің саны, дана

232 914 349 1189
4 Тексерулердің саны, оның ішінде, дана 233 967 352 1243
Ішінара, дана 0 19 34 77
Жоспардан тыс, дана 233 948 318 1166
5 Бақылаудың өзге де нысандары, дана 0 3 0 8
6 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi комитетiнде тіркелмеген тексерулердің саны, оның ішінде, дана: 1 53 3 54
бюджеттік ұйымдарда, дана 0 0 0 1
құқық қорғау органдарының бастамасы бойынша, дана 1 38 3 36
шаруашылықты жүргізу субъектілерінің бастамасы бойынша, дана 0 0 0 5
өзге де тексерулер, дана 0 15 0 12
7. Анықталған/жойылған бұзушылықтардың саны, оның ішінде, дана: 359/352

2890/2703

772/702 3689/3357
еңбек қатынастары бойынша, оның ішінде, дана: 345/324 1711/1584 498/453 2045/1857
  - еңбек шартын жасамай қызметкерлердің еңбегін пайдалану (фактілердің саны) бұл ретте еңбек шартынсыз жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетілсін, дана 11/16 11/16 42/248 42/248 6/6 6/6 24/37

24/37

- еңбек шарты мазмұнының сәйкессіздігі, дана 13 13 54 54 44 44 41 41
- еңбек шартының заңсыз бұзылуы (фактілердің саны және қызметке қайта орналастырылған қызметкерлердің саны), дана 4 4 8 8 5 5 13 13
- жұмыс уақытының нормалары (мерзімнен тыс), дана 12 12 52 52 18 18 27 27
- демалыстың берілу мерзімдері, дана 7 7 57 57 25 25 27 27
- жалақының төлену мерзімі, дана 62 56 253 245 98 93 131 131
- тәртіптік жаза шаралары, дана 2 2 31 31 5 5 7 7
- ұжымдық шарттардың жағдайлары, дана 0 0 9 9 8 8 3 3
- басқалары, дана 234 219 1205 1086 289 249 749 673
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, оның ішінде, дана: 10 8 1153 1093 261 236 712 653
- еңбекті қорғау жөнінде қызметтер құру немесе жауапты адамдарды тағайындау бойынша, дана 0 0 4 4 2 2 4 4
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаужөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және қамтамасыз ету бойынша, дана 0 0 33 33 32 32 60 60
  - қызметкерлерді оқытуды және инструктаж өткізуді ұйымдастыру бойынша, дана 1 1 58 58 32 32 83 83
  - қызметке жарамдылық бойынша міндетті медициналық тексеріп-             қараудың өткізілуін ұйымдастыру бойынша, дана 0 0 13 13 5 5 19 19
  - қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша, дана 0 0 132 132 45 45 80 80
- арнайы киім және аяқ-киіммен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету бойынша, дана 1 1 46 46 14 14 34 31
- әйелдердің және 18 жастағы адамдардың еңбегін қорғау бойынша, дана 0 0 0 0 0 0 0 0
- қызметкердің еңбек міндеттерін атқарған кезде, оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік бойынша сақтандыру бойынша, дана 1 1 5 5 2 2 5 5
- өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалардың уақтылы тергеп-тексерілмеуі (жасыру), дана 1 1 8 8 5 5 4 4
- басқалары, дана 6 4 854 794 124 99 423 367
- халықты жұмыспен қамту бойынша, оның ішінде, дана: 4 4 26 26 13 13 83 83
- шетелдік жұмыс күшін рұқсатсыз жұмысқа тарту (фактілер саны), адам 4 4 8 8 1 1 2 2
бұл ретте анықталған заңсыз еңбек мигранттары, адам 0 23 1 5
- шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру кезінде анықталған ерекше жағдайларды орындау, дана 0 0 0 0 0 0 0 0
- басқалары, дана 0 0 18 18 12 12 81 81
8. Берілген нұсқамалар, дана:       136 630 231 816
еңбек қатынастары бойынша, дана 129 547 182 619
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 5 67 37 156
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 2 16 12 41
9. Тоқтатылған жұмыстың саны, оның ішінде, дана: 0 1 11 28
станоктардың, машиналардың және жабдықтардың, дана 0 0 11 26
өндірістік объектілердің, дана 0 0 0 2
ұйымдардың қызметі, дана 0 1 0 0
10. Жұмыстан шеттетілген қызметкерлердің саны, адам 0 11 15 15
11. Құқық қорғау органдарына берілген материалдардың саны, оның ішінде, дана: 47 212 45 132
ішкі істер органдарына, дана 45 171 34 96
прокуратура органдарына, дана 0 1 0 0
сот органдарына, дана 2 40 11 36
12. Қозғалған қылмыстық істердің саны, оның ішінде, дана:     0 14 0 1
еңбек қатынастары бойынша, дана 0 0 0 0
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 0 14 0 1
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 0 0 0
13. Салынған әкімшілік айыппұлдардың саны, оның ішінде, дана: 74 461 205 640
Барлығы, дана: 63 354 137 440
еңбек қатынастары бойынша, дана 63 315 105 332
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 0 35 17 57
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 4 15 51
Ескертулердің саны, оның ішінде дана: 11 107 68 200
еңбек қатынастары бойынша, дана 5 17 8 17
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 6 76 60 183
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 14 0 0
14. Салынған әкімшілік айыппұлдардың сомасы, оның ішінде, мың теңге: 8152,950 59746,213 30831865 90927585
еңбек қатынастары бойынша, мың теңге 8152,950 54641,600 24087250 71621750
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, мың теңге 0 3854,013 5235575 14936575
халықты жұмыспен қамту бойынша, мың теңге 0 1250,600 1509040 4369260
15. Төленген айыппұлдардың сомасы, мың теңге 7611,961 45869,363 18336045 60158765
16. Мемлекеттік еңбек инспекторларының қатысуымен эксплуатацияға қабылданған өндірістік объектілердің саны, дана 0 0 0            0
17. Еңбек жағдайы бойынша аттестаттаудан өткізілген объектілердің саны, дана 38-271 117-500 0 98-883
18. Қаралған шағымдар мен өтініштердің саны, оның ішінде, дана: 648 2535 572 2000
еңбек қатынастары бойынша, дана 625 2442 537 1891
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 21 87 32 94
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 2 6 3 15
19. Өткізілген семинарлар мен оқулар, дана 18 367 22 125
20. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастырылған сөз сөйлеулер, дана 0 29 6 23
21. Дайындалған әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдар, дана 0 1 0 1

22.

Мемлекеттік еңбек инспекторларының қайтарылған актілерінің саны (барлығы), оның ішінде, дана: 2 2 5 14
нұсқамалардың, оның ішінде, дана: 2 2 0 0
прокуратура органдары, дана 0 0 0 0
сот органдары, дана 0 0 0 0
Қазақстан Республикасының, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек инспекторлары, дана 2 2 0 0
  қаулылары, оның ішінде, дана: 0 0 5 14
прокуратура органдарымен, дана 0 0 0 0
сот органдарымен, дана 0 0 3 5
Қазақстан Республикасының, облыстар, Астана, Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек инспекторларымен, дана 0 0 2 9
23. Мемлекеттік еңбек инспекторларының заңсыз әрекеттеріне шағымдардың (өтініштер) саны, дана 1 3 0 3
оның ішінде расталғандары, дана 1 1 0 1
24. Тәртіптік жауапкершілікке тартылған мемлекеттік еңбек инспекторларының саны, оның ішінде, дана: 4+1(толық емес қызметтік) 8 +1(толық емес қызметтік) 0 16
Ескертулер, дана 3 7 0 12
Сөгіс, дана 1 1 0 4
Қатаң сөгіс, дана 0 0 0 0
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда, жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу, дана 0 0 0 0
                         

Басшы _Қизатов Бақытбек Құрманбекұлы________         _________________________

             (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)                                 (қолы)


Орындаушы _Алимбекова Ақкүміс Советханқызы__         _________________________

                     (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)                           (қолы)


Орындаушының телефоны _8 7232 700-125_____________________________________


Ұйымның мекенжайы _ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19 ________________


Ұйымның телефоны _
8 7232 25-65-02, 25-65-31, 25-24-84

М.О.


«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 3 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі


«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 2 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі


«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 1 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы «__»__________ №_________ бұйрығына

1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең 2017 жылғы 4 тоқсан


I.Өндірістік жарақаттану деңгейі (1000 адамға шаққандағы жазатайым оқиғаның жиілік коэффициенті)

2017 жылдың 9 айы бойынша аймақтық экономика салаларында 126 жазатайым оқиға  нәтижесінде (2016 ж.-148) өндірісте 139 адам (159) жарақаттанды, оның ішінде 10-адам өлімімен (11) және 67-ауыр зардаппен (63) аяқталған.


Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекторлары 2017 жылдың 10 ай аралығында 910 тексеру жүргізді, оның ішінде  24 - ішінара тексерулер және 886 жоспардан тыс. оның ішінде прокуратура органдары арқылы - 516, «Нұр Отан» партиясы филиалдары арқылы  келіп түскен  22 өтініштердің негізінде жүргізілді.


Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері

Среда, 18 Октябрь 2017 00:00 Written by

Басқармаға ағымдағы жылдың 3 тоқсанында   жеке тұлғалардан -478 және заңды тұлғалардан 67 өтiнiш келіп түскен. Барлық өтiнiштер заңнамамен бекiтiлген мерзiмiнде қарастырылды.


Страница 1 из 2

Анықтамалық мәліметтер

Басқарманың пошталық мекен-жайы: 070004, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19
Эд. пошта: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Сенім телефоны: 25-65-02
Жұмыс уақыты: 9.00 - 18.30 с. түскі үзіліс 13.00 - 14.30 с.
Басқарманың әдеп жөніндегі уәкілі - Қарлығаш Қайырлықызы Нұрекенова, жұмыс телефоны: 25-65-74.

 


Семей қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Семей қаласы, Қозбағаров көшесі, 40 үй, 405 бөлме
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

 


Риддер қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Риддер қаласы, Тоқтаров көшесі, 21 үй
Телефон: 8 (72336) 44-279
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

Баннеры

Atau.kz  balatili.kz

Emle.kz  sozdikqor.kz

termincom.kz  tilalemi.kz

tilmedia.kz  tilqural.kz

 

www.qazlatyn.kz

ekstu en

 rusekstu

kzekstu

21

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

fincenter   fincenter 

 

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz