Wednesday, August 22, 2018

          

Қазақстан Республикасының
 Мемлекеттің рәміздері

Басқарманың есептері

Басқарманың есептері 15

«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2018 жылғы 1 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы «__»__________ №_________ бұйрығына

1-қосымша

Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең 2017 жылғы 4 тоқсан


I.Өндірістік жарақаттану деңгейі (1000 адамға шаққандағы жазатайым оқиғаның жиілік коэффициенті)

2017 жылдың 9 айы бойынша аймақтық экономика салаларында 126 жазатайым оқиға  нәтижесінде (2016 ж.-148) өндірісте 139 адам (159) жарақаттанды, оның ішінде 10-адам өлімімен (11) және 67-ауыр зардаппен (63) аяқталған.


Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік еңбек инспекторлары 2017 жылдың 10 ай аралығында 910 тексеру жүргізді, оның ішінде  24 - ішінара тексерулер және 886 жоспардан тыс. оның ішінде прокуратура органдары арқылы - 516, «Нұр Отан» партиясы филиалдары арқылы  келіп түскен  22 өтініштердің негізінде жүргізілді.


Басқармаға ағымдағы жылдың 3 тоқсанында   жеке тұлғалардан -478 және заңды тұлғалардан 67 өтiнiш келіп түскен. Барлық өтiнiштер заңнамамен бекiтiлген мерзiмiнде қарастырылды.


«Мемлекеттік еңбек инспекторларының жұмысы туралы мәліметтер»

Есепті кезең2016 жылғы 3 тоқсан

Индекс:1-МЕИ

Кезеңділігі:тоқсан сайын

Ұсынатын адамдар тобы:Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдарының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармалары

Қайда ұсынылады:Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі

Тапсыру мерзімі:тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне ұсынады.

Көрсеткіштер

Барлығы
Ағымдағы жылы Өткен жылы
2016 жыл 2015 жыл
есепті кезең жылдың басынан есепті кезең жылдың басынан
1 2 3 4 5 6
1 Мемлекеттік еңбек инспекторларының саны, адам 25 25 28 28
2 Тексерілетін ұйымдардың саны, дана 20278 20278 19510 19510
3

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi комитетiнде тексерулерді тағайындау туралы тіркелген актілердің саны, дана

330 840 94 845
4 Тексерулердің саны, оның ішінде, дана 343 891 111 882
Ішінара, дана 23 43 0 130
Жоспардан тыс, дана 320 848 94 732
5 Бақылаудың өзге де нысандары, дана 0 8
6 Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөнiндегi комитетiнде тіркелмеген тексерулердің саны, оның ішінде, дана: 13 51 17 37
бюджеттік ұйымдарда, дана 1 1 5 6
құқық қорғау органдарының бастамасы бойынша, дана 6 33 9 23
шаруашылықты жүргізу субъектілерінің бастамасы бойынша, дана 0 5 0 0
өзге де тексерулер, дана 6 12 3 8
7. Анықталған/жойылған бұзушылықтардың саны, оның ішінде, дана: 1174/1062 2917/2637 299/268 2153/1911
еңбек қатынастары бойынша, оның ішінде, дана: 511/460 1547/1397 80/66 1493/1312
- еңбек шартын жасамай қызметкерлердің еңбегін пайдалану (фактілердің саны) бұл ретте еңбек шартынсыз жұмыс істеп жүрген қызметкерлердің саны көрсетілсін, дана 3/7 3/7 26/115 26/115 4/4 3/3  22/31 21/30
- еңбек шарты мазмұнының сәйкессіздігі, дана 0 0 27 27 19 17 121 117
- еңбек шартының заңсыз бұзылуы (фактілердің саны және қызметке қайта орналастырылған қызметкерлердің саны), дана 10 10 36 36 3 2 16 11
- жұмыс уақытының нормалары (мерзімнен тыс), дана 9 9 33 33 7 7 60 55
- демалыстың берілу мерзімдері, дана 21 21 95 95 7 1 32 22
- жалақының төлену мерзімі, дана 63 59 226 211 25 20 264 193
- тәртіптік жаза шаралары, дана 4 4 13 13 1 1 19 14
- ұжымдық шарттардың жағдайлары, дана 1 1 5 5 0 0 1 1
- басқалары, дана 400 353 1086 951 17 15 961 879
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, оның ішінде, дана: 645 584 1339 1209 213 197 638 579
- еңбекті қорғау жөнінде қызметтер құру немесе  жауапты адамдарды тағайындау бойынша, дана 1 1 5 5 24 24 36 34
- еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және  қамтамасыз ету бойынша, дана 18 18 74 74 20 20 55 53
- қызметкерлерді оқытуды және инструктаж өткізуді ұйымдастыру бойынша, дана 24 24 117 113 23 20 62 56
- қызметке жарамдылық бойынша міндетті медициналық тексеріп-            қараудың өткізілуін ұйымдастыру бойынша, дана 6 6 15 15 3 3 9 9
- қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету бойынша, дана 37 37 132 132 38 38 53 52
- арнайы киім және аяқ-киіммен, жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету бойынша, дана 8 8 58 50 9 7 23 19
- әйелдердің және 18 жастағы адамдардың еңбегін қорғау бойынша, дана 0 0 1 1 0 0 0 0
- қызметкердің еңбек міндеттерін атқарған кезде, оның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілік бойынша сақтандыру бойынша, дана 2 2 5 5 1 1 3 3
- өндіріспен байланысты жазатайым оқиғалардың уақтылы тергеп-тексерілмеуі (жасыру), дана 7 7 15 15 7 7 23 23
- басқалары, дана 542 481 917 799 88 77 374 330
- халықты жұмыспен қамту бойынша, оның ішінде, дана: 18 18 31 31 6 5 22 20
- шетелдік жұмыс күшін рұқсатсыз жұмысқа тарту (фактілер саны), адам 0 0 3 3 4 3 7 5
бұл ретте анықталған заңсыз еңбек мигранттары, адам 0 4 0 0
- шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру кезінде анықталған ерекше жағдайларды орындау, дана 0 0 0 0 0 0 0 0
- басқалары, дана 18 18 28 28 2 2 15 15
8. Берілген нұсқамалар, дана:       203 203 585 585 10 9 617 616
еңбек қатынастары бойынша, дана 148 148 437 437 6 5 461 460
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 37 37 119 119 3 3 140 140
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 18 18 29 29 1 1 16 16
9. Тоқтатылған жұмыстың саны, оның ішінде, дана: 6 17 0 5
станоктардың, машиналардың және жабдықтардың, дана 6 15 0 1
өндірістік объектілердің, дана 0 2 0 4
ұйымдардың қызметі, дана 0 0 0 0
10. Жұмыстан шеттетілген қызметкерлердің саны, адам 0 0 0 9
11. Құқық қорғау органдарына берілген материалдардың саны, оның ішінде, дана: 33 87 11 86
ішкі істер органдарына, дана 25 62 5 56
прокуратура органдарына, дана 0 0 4 5
сот органдарына, дана 8 25 2 25
12. Қозғалған қылмыстық істердің саны, оның ішінде, дана:      0 1 0 21
еңбек қатынастары бойынша, дана 0 0 0 0
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 0 1 0 21
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 0 0 0
13. Салынған әкімшілік айыппұлдардың саны, оның ішінде, дана: 153 435 7 336
Барлығы, дана: 107 303
еңбек қатынастары бойынша, дана 70 227 4 244
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 11 40 2 79
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 26 36 1 13
Ескертулердің саны, оның ішінде дана: 46 132 11 129
еңбек қатынастары бойынша, дана 0 9 5 30
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 46 123 6 99
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 0 0 0 0
14. Салынған әкімшілік айыппұлдардың сомасы, оның ішінде, мың теңге: 21994770 60095720 6388826 30997560
еңбек қатынастары бойынша, мың теңге 13552470 47534500 4637880 21414242
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, мың теңге 5663790 9701000 1731666 7165818
халықты жұмыспен қамту бойынша, мың теңге 2778510 3860220 19280 2417500
15. Төленген айыппұлдардың сомасы, мың теңге 22993820 41822720 10073808 21665704
16. Мемлекеттік еңбек инспекторларының қатысуымен эксплуатацияға қабылданған өндірістік объектілердің саны, дана 0            0 1 2
17. Еңбек жағдайы бойынша аттестаттаудан өткізілген объектілердің саны, дана 37-167 98-883 0 40-159
18. Қаралған шағымдар мен өтініштердің саны, оның ішінде, дана: 504 1428 37 1156
еңбек қатынастары бойынша, дана 474 1354 37 1036
еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау бойынша, дана 24 62 0 118
халықты жұмыспен қамту бойынша, дана 6 12 0 2
19. Өткізілген семинарлар мен оқулар, дана 33 103 32 176
20. Бұқаралық ақпарат құралдарында ұйымдастырылған сөз сөйлеулер, дана 4 17 1 11
21. Дайындалған әдістемелік әзірлемелер мен ұсынымдар, дана 0 1 1 2

22.

Мемлекеттік еңбек инспекторларының қайтарылған актілерінің саны (барлығы), оның ішінде, дана: 2 9 0 2
нұсқамалардың, оның ішінде, дана: 0 0 0 2
прокуратура органдары, дана 0 0 0 0
сот органдары, дана 0 0 0 2
Қазақстан Республикасының, облыстардың, Астана, Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек инспекторлары, дана 0 0 0 0
қаулылары, оның ішінде, дана: 2 9 0 0
прокуратура органдарымен, дана 0 0 0 0
сот органдарымен, дана 0 2 0 0
Қазақстан Республикасының, облыстар, Астана, Алматы қалаларының бас мемлекеттік еңбек инспекторларымен, дана 2 7 0 0
23. Мемлекеттік еңбек инспекторларының заңсыз әрекеттеріне шағымдардың (өтініштер) саны, дана 0 0
оның ішінде расталғандары, дана 0 3 0 0
24. Тәртіптік жауапкершілікке тартылған мемлекеттік еңбек инспекторларының саны, оның ішінде, дана: 0 1 0 0
Ескертулер, дана 6 16 0 8
Сөгіс, дана 4 12 0 5
Қатаң сөгіс, дана 2 4 0 3
Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде белгіленген жағдайларда, жұмыс берушінің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу, дана 0 0 0 0
0 0 0 0

Страница 1 из 2

Анықтамалық мәліметтер

Басқарманың пошталық мекен-жайы: 070004, ШҚО, Өскемен қаласы, Карл Либкнехт көшесі, 19
Эд. пошта: enbek-i@akimvko.gov.kz
Факс: 8 (7232) 25-24-84 , 25-65-02
Сенім телефоны: 25-65-02
Жұмыс уақыты: 9.00 - 18.30 с. түскі үзіліс 13.00 - 14.30 с.
Басқарманың әдеп жөніндегі уәкілі - Қарлығаш Қайырлықызы Нұрекенова, жұмыс телефоны: 25-65-02.

 


Семей қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Семей қаласы, Қозбағаров көшесі, 40 үй, 405 бөлме
Телефон: 8 (7222) 56-15-34
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

 


Риддер қаласы бойынша еңбек заңнамасын бақылау бөлімі
Пошталық мекен-жайы: 071400, ШҚО, Риддер қаласы, Тоқтаров көшесі, 21 үй
Телефон: 8 (72336) 44-279
Жұмыс уақыты: 9:00 – 18:30 с. түскі үзіліс 13:00 – 14:30 с.

Баннеры

    

 2 baner akorda x100 kz 6 8

 MAKET kaz 1 25 ScreenRus

 invest2018

modernization kz modernization rus

123 mall 123 mall 2

100 РЅРѕРІСС РРёС РєРР 100 РЅРѕРІСС РРёС СЂСѓСЃ

1331 1331 e02032018095400.gov.kz1 e02032018095416.gov.kz